ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ, ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Συνέντευξη τύπου, 19 Σεπτεμβρίου

Συνέντευξη τύπου, 19 Σεπτεμβρίου