ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ, ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Συνέντευξη τύπου, 30 Σεπτεμβρίου

Συνέντευξη τύπου, 30 Σεπτεμβρίου